Vård & omsorg

Alla vårdmottagningar är skyldiga att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i syfte att minska riskerna, höja säkerheten och beredskapen att agera vid brand eller rökutveckling.

Grundläggande brandskydd

En utbildning i grundläggande brandskydd för anställda inom vården ger snabbt förbättrade kunskaper om brandrisker, släckanordningar och utrymning. Nödvändigt för att kunna rädda liv.

Nödbelysning

Nödbelysning ska inte bara säkerställa utrymning vid brand- och rökutveckling, gasutsläpp eller terrorhot utan även förhindra att personer kommer till skada vid strömavbrott.

SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Enklare kan det inte bli!

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!