Service brandredskap

Dafo Brands servicetekniker står framför bil

Brandredskap behöver med jämna mellanrum underhåll och service för att fungera optimalt. Det är särskilt viktigt med säkerhetsutrustning eftersom t ex en skadad eller icke fungerande brandsläckare eller röklucka kan vara förödande vid ett olyckstillbud.

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor.

Dafo har avtal med över 10 000 kunder och utför löpande kontroll och service. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. Viktigaste är:

  • SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • SS EN 671-3 Svensk standard för underhåll av inomhusbrandposter
  • Provtryckning av gasflaskor sker normalt vart tionde år enligt krav från Räddningsverket och Arbetsmiljöverket. All provtrykcning utförs av ett av SWEDAC ackrediterat organ