Service och underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

Servicetekniker från Dafo Brand står framför  servicebil

Dafo utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrigt brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd, t ex rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning.

Vi kan även följa upp att ett företags systematiska arbetsmiljöarbete fortskrider enligt plan. Vi säkerställer att kontrollronder är genomförda, att brandskyddsorganisationen är intakt och övrigt som omfattas av kundens SBA-arbete. Vi står även till tjänst med utbildning i handhavande och skötsel av säkerhetsutrustning och system.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

SVEBRA-certifierad service

Vår service, tillsyn och underhåll håller högsta möjliga standard och utförs av SVEBRA certifierade brandservicetekniker enligt gällande regelverk och direktiv. Vår certifiering hos SVEBRA innebär en garanti av pålitlig, uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad anläggarfirma gassläcksystem

Relaterat