Kurstillfällen

Det finns just nu inga planerade kurstillfällen

Kursfakta

Kursen omfattar 2 dagar

Tid:
Dag 1 kl. 8.00-17.00
Dag 2 kl. 8.00-12.00


Plats:
Dafos lokaler,
Vindkraftsvägen 8, Tyresö 

Pris: 
6 550 kr inkl. fika och lunch.

För mer information

Kontakta vår kursansvarig

Kristin Jonsson

Brandskyddstjänster, utbildningkoordinator

Godkänd Dafoinstruktör GDI

I en organisation med verksamhet på flera platser i landet är det viktigt att utbildning genomförs på ett likartat sätt så att alla får samma information. 

Godkänd Dafoinstruktör, GDI, ska säkerställa enhetliga utbildningar som kan uppdateras och förändras på ett enkelt sätt med bibehållen kvalitet.

GDI är ett sätt att garantera och kvalitetssäkra våra utbildningar oavsett vart i Sverige den utförs. Kursmaterialet består av manus, bildspel och en dokumentation som kan lämnas till uppdragsgivaren digitalt eller utskrivet efter kurstillfället. Lika viktigt är det att uppdragsgivaren kan redovisa innehållet i utbildningen för sitt eget kvalitetsarbete och uppföljning mot överenskommen tjänst.

Godkänd Dafo Instruktör har genomgått instruktörsutbildning eller uppfyller de grundkrav som vi ställer på utbildare på annat sätt, de är t.ex. instruktörer i Heta Arbeten, Brandfarlig vara eller har annan lämplig bakgrund.

Grundläggande brandskydd enligt GDI är en teoretiskt och praktisk utbildning på cirka 3 timmar med följande innehåll;

  • Lagstiftning och ansvar
  • Brandteori
  • Brandförlopp
  • Risker
  • Utrymning
  • Organisation
  • Brandsläckning och släckmedel
  • Praktisk handbrandsläckning

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.