Kursbeskrivning

Kurstillfällen

Kursfakta

Heldag kl 8.30– 16.00

Plats:
Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler (kontakta oss för pris)

Pris:
3 200 kr per deltagare

Omfattning:
Teoretisk och praktisk utbildning.

Certifikat, kursmateriel,  samt lunch och fika ingår.

OBS!
Vid anmälan måste födelsedatum anges under fältet Övrig information i formuläret. Ange enligt åå-mm-dd-xxxx.

För mer information

Kontakta vår kursansvarig

Kristin Jonsson

Brandskyddstjänster, utbildningkoordinator

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten 500x200.jpg

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför "brandfarliga arbeten".

Med brandfarliga arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av en teoretisk del på 10 sektioner med praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Kursen är utformad enligt Svebras föreskrifter för Brandfarliga Arbeten.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap i:

  • att säkerhetsregler finns och att de följs
  • att bedöma risker för person och egendomsskador
  • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
  • att kontrollera att tillstånd för Brandfarliga Arbeten utfärdats innan arbete påbörjas
  • att kunna handha befintlig släckutrustning för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
  • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på ett korrekt och säkert sätt.

Certifikat Brandfarliga Arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svebra. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”Brandfarliga Arbeten”.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.