Kursbeskrivning

Kurstillfällen

Det finns just nu inga planerade kurstillfällen

Kursfakta

Kursen omfattar 1 dag

Tid:
Kl. 9.00 - ca 16.00

Plats:
Dafos lokaler, 
Vindkraftsvägen 8, Tyresö 

Pris: 
3 400 kr inkl. fika och lunch.

För mer information

Kontakta vår kursansvarig

Kristin Jonsson

Brandskyddstjänster, utbildningkoordinator

BAS P/U

BAS P/U utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. 

Efter kursen har du goda kunskaper i arbetsmiljöarbete och hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet också vilka risker som är vanliga och hur de kan åtgärdas, göra riskanalyser och har också kunskap inom områdena roller, AFSar och den mänskliga faktorn. 

Kursinnehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kännedom om lagar och väsentliga AFSar
  • Kunna upprätta arbetsmiljöplaner
  • Veta vad en BAS P/U roll innebär och ansvarar för
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Praktiskt arbete med en arbetsmiljöplan
  • Riskanalys
  • Kontroll av entreprenörer
  • Mänskliga faktorn i arbetslivet

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.