Kursbeskrivning

Kurstillfällen

Det finns just nu inga planerade kurstillfällen

Kursfakta

Tid:                                                Halvdag ca 4 timmar

Plats:
Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler

Pris:
2.175:- per deltagare eller 10.300:- för helt kurstillfälle

Bokning av helt kurstillfälle hos Dafo eller hos kund offereras separat

Omfattning:                                 Teoretisk och praktisk kurs

Deltagare:                                  Max 10 personer

För mer information

Kontakta vår kursansvarig

Karin Svärd

Brandskyddstjänster, utbildningssamordnare

KONTAKTA OSS

Första Hjälpen HLR

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.
Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen.
Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med hjärtstartare och brandskydd.

Kursinnehåll

 • Kontroll av medvetande - andning - puls
 • Omhändertagande av medvetslös person
  - fria luftvägar, stabilt sidoläge
 • Mun till mun andning vid andningsstopp
 • Förebygga cirkulationssvikt
  - stoppa blödning, placering av skadad
 • Utföra första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Organisera och handla på olycksplats, larma
 • Praktiska övningar
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Demo av hjärtstartare

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper och förutsättingar för att kunna ingripa vid olycksfall, akut sjukdom samt hjärtstopp.

Filmen nedan visar ett olyckstillbud med yttre blödning.