Kurstillfällen

 • sep
  10
  Tyresö, kl. 09:00 Boka
  Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Kursfakta

Heldag kl 9.00 – 15.30

Plats:
Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Pris:                                                            5 600 kr exkl moms/ deltagare

Omfattning:                         Teoretisk och praktisk utbildning. 

Kursmateriel,  samt lunch och fika ingår.

För mer information

Kontakta vår kursansvarig

Kristin Jonsson

Brandskyddstjänster, utbildningkoordinator

KONTAKTA OSS

Anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötare 500x200.jpgUtbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning. Utbildningen är utformad i enlighet med SWELARM och Brandskyddsföreningens, SBFs, norm för utbildning av anläggningsskötare.

Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapstest erhåller deltagare diplom.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

 • Ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
 • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroll
 • Ta aktiv del i företagets brandskyddsverksamhet som brandskyddskontrollant eller utrymningsledare
 • Deltagare skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav
 • Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner

Utbildningsinnehåll

 • Brandteori – brandorsaker, brandförlopp, brandspridning
 • Förebyggande brandskydd – trygg utrymning
 • Hindra brandspridning, underlätta släckning
 • Lagen om skydd mot olyckor, myndigheters och försäkringsbolagens krav
 • Företagets ansvar - Hur organiseras brandskyddet i företaget
 • Systemuppbyggnad – detektering, larmgivning, centralapparater, larmöverföring
 • Alternativa skydd, tekniska byten, systemanpassning till risker
 • Lönsamhet genom tidig upptäckt
 • Räddningstjänstens organisation – larmning, insatstid
 • Larmlagring och larmorganisation
 • Anläggningsskötarens roll – ansvar och befogenheter
 • Skötsel och underhåll
 • Praktisk drift av brandlarmsystem inklusive övningsuppgifter
 • Onödiga larm

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.