KONTAKTA OSS

Kommande utbildningar

 • maj
  19
  Tyresö, kl. 09:00 Boka
  Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen.
 • maj
  19
  Tyresö, kl. 09:00 Boka
  Utbildning riktar sig till personal som har tillgång till en halvautomatisk defibrillator.
 • maj
  20
  Tyresö, kl. 08:30 Boka
 • jun
  01
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • jun
  01
  Tyresö, kl. 09:00 Boka
  Grundläggande brandskydd vänder sig till alla anställda inom ett företag och kursen anpassas efter arbetsmiljöer och risker på respektive företag.

FÖR MER INFORMATION

Kristin Jonsson

Brandskyddstjänster, utbildningkoordinator

Villkor för bokning

Utbildning - nyckeln till en bra beredskap

Med anledning av den pågående situatonen med Coronaviruset har vi tagit fram nya riktlinjer för vår utbildningsverksamhet. Du kan läsa riktlinjerna här!

Bra brandskyddsutrustning, fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd och en bra beredskap vid olyckstillbud. Vi har ett mycket brett utbud av utbildningar med ett 10-tal återkommande utbildningar. Vi arrangerar också specialutformade utbildningar enligt kundens önskemål. Utöver dessa utbildningar har vi ett helt program som riktar sig till servicetekniker och andra som arbetar med brandskyddsfrågor. Läs mer i broschyren bredvid.

Kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning

Vi håller brandskyddsutbildningar över hela Sverige, både i egen regi och i samarbete med våra partners. Utbildarna är kvalitetssäkrade enligt vårt kvalitetssystem GDI, läs mer om det här.

Hitta din Dafo instruktör på din ort, klicka här!

UTBILDNINGAR

 • Anläggningsskötare brandlarm

  Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

  Läs mer
 • BAS P/U

  BAS P/U utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

  Läs mer
 • Behörig Dafoprojektör BDP

  BDP är ett bra sätt att vidareutbilda egen personal som arbetar med förstahandsbrandskydd. Utbildningen leds av branschutbildade instruktörer, som ...

  Läs mer
 • Brandfarliga arbeten

  Läs mer
 • Brandservicetekniker - grundläggande

  Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter.

  Läs mer
 • Brandservicetekniker - grundläggande

  Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter.

  Läs mer
 • Brandservicetekniker - repetition

  Kursen riktar sig till erfarna servicetekniker för brandsläckare och brandposter.

  Läs mer
 • Brandskyddsansvarig/SBA

  Kursen vänder sig till den som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

  Läs mer
 • Brandskyddskontrollant

  Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.

  Läs mer
 • Brandsäkerhetstekniker

  Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter.

  Läs mer
 • Brandtätning

  Kursen riktar sig till servicetekniker för brandskyddsarbete och andra som utför brandtätningsarbete.

  Läs mer
 • E-learning

  Dafos interaktiva utbildning är utvecklad i samarbete med Brandskyddsföreningen och skräddarsys efter beställarens verksamhet.

  Läs mer
 • Entreprenadjuridik

  Utbildningarna i entreprenadjurik riktar sig till dig som i ditt arbete behöver grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

  Läs mer
 • Föreståndare brandfarlig vara

  Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

  Läs mer
 • Första hjälpen HLR

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen.

  Läs mer
 • Godkänd Dafoinstruktör GDI

  GDI är ett sätt att garantera och kvalitetssäkra våra utbildningar oavsett vart i Sverige den utförs. Kursmaterialet består av manus, bildspel och ...

  Läs mer
 • Grundkurs brandlarm

  Utbildningen riktar sig till underentreprenörer och partners som önskar utföra installation och service av utrymnings- och/eller brandlarm åt Dafo.

  Läs mer
 • Grundläggande brandskydd

  Grundläggande brandskydd vänder sig till alla anställda inom ett företag och kursen anpassas efter arbetsmiljöer och risker på respektive företag.

  Läs mer
 • Handhavandeutbildning

  Handhavandeutbildningen ger kunskaper i hur verksamhetens brandlarmsystem fungerar och handhas. Kursen sker i kundens lokaler.

  Läs mer
 • Heta Arbeten

  Heta Arbeten är en utbildning som vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför "heta arbeten".

  Läs mer
 • HLR med hjärtstartare

  Utbildning riktar sig till personal som har tillgång till en halvautomatisk defibrillator.

  Läs mer
 • Rökluckor och brandgasventilation

  Kursen riktar sig till servicetekniker för brandskyddsarbete.

  Läs mer
 • SBA Axess

  Utbildning i ledningssystemet SBA Axess. Avsedd för Dafos partner som säljer och arbetar i systemet. Kursledare är Patrik Munter.

  Läs mer
 • Släcksystem för restaurangkök

  Våra utbildningar i släcksystem för restaurangkök ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul släckanläggningar för restaurangkök.

  Läs mer
 • Utrymningsledare

  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

  Läs mer
 • Utrymningsövning

  Utbildningen utrymningsövning vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

  Läs mer

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.