Service av släcksystem på bussar

Släcksystem på bussar ska besiktigas årligen av godkänd servicelämnare. Det föreskrivs i SBF 128 ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på bussar”.

Försäkringsbolagen ställer krav på att bussar med en vikt över 10 ton ska vara försedda med släckanläggningen. Med kravet följer också att utrustningen ska kontrolleras och underhållas årligen. Det ska ske av godkänd anläggarfirma eller av denne utsedd servicelämnare.

Dafo utbildar servicelämnare för bussystem och idag finns ett 30-tal behöriga servicetekniker. Dessa är alla utbildade av Dafo. För att upprätthålla behörigheten ska teknikerna även genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

Sök efter din närmsta behöriga servicelämnare via vår karta.

Är du serviceföretag och intresserad av utbildning och mer information, kontakta oss.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.