Service av släcksystem för restaurangkök

Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.

Funktionskontroll ska ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras anläggningen. Samtidigt ersätts t ex smältlänkar för branddetektering och skyddshuvar för munstycken.

Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan bytas ut och rörsystemet renspolas.
Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs, före detta Räddningsverket, regler för återkommande kontroll.

Kontrollen skall utföras av behörigt serviceföretag. Servicetekniker skall vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Servicetekniker skall kunna uppvisa legitimation vid behov. Dafo arrangerar årligen utbildning för servicelämnare.

För behöriga servicelämnare se lista eller sök närmaste behöriga serviceföretag via karta.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.