SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig  och ägaren till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbetet. SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera  en brandsituation.

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA-Axess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga!

 

FIlmen visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.