Övnings- & utbildningsmateriel

För att genomföra realistiska övningar krävs bra övningsutrustning.

BrandgivareBrandgivare med gasol
Gasoldrivna brandgivare finns i olika storlekar och med tillbehör som simulerar olika bränder. Fjärrstyrning av gasoltillförseln gör övningarna mer säkra för deltagarna och enklare att genomföra för övningsledaren. I och med att gasol har ersatt bensin vid övningen innebär det mindre rökutveckling och ingen spillbränsle att ta hand om efter övningen. Miljöpåverkan minimeras.

Dockor för övning av brand i kläderÖvningsdockan ÅG
Brand i kläder och släckning med brandfilt övas med speciella dockor i brandhärdigt material.

Utrymningsövning i simulerad brandrök
Rökmaskiner kan användas för att rökfylla lokaler och utrymningsvägar och på så vis erhålla mer realistiska utrymningsövningar.

Simulerade explosioner
Vid brandfarlig vara kurserna visar vi brandförlopp och explosioner med speciella sprängburkar och brandakvarier.

UtbildningsmaterielPärm för utrymningsledare
Vi har ett brett utbud utbildningsmateriel t ex
- Kurspärm för brandskyddsansvarig och utrymningsledare
- Informationsfolder för allmänt brandskydd
- Folder för kontrollantutbildning
- Säkerhetstavlor

Dessutom tillhandahåller vi materiel från SBF, Cardiologföreningen m fl vid kurser som Heta Arbeten, HLR o dyl.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.