KONTAKTA OSS


Kundtjänst.jpg

Telefon säljavdelning:
+46 8 572 303 69
Mail säljavdelning:
entreprenad.salj@dafo.se

Telefon backoffice:
+46 8 572 303 60
Mail backoffice:
slacksystem.brandlarm@dafo.se

Släcksystem speciella risker

Brandskydd av speciella risker, som till exempel vindkraftverk, hamnkranar och transformatorer, ställer stora krav på släcksystemet.

Dafo erbjuder släcksystem med bl a Novec, Inergen och Forrex samt detektering med Vesda.

  • Systembeskrivning
  • Skyddade applikationer

Släcksystem för speciella risker måste anpassas efter den specifika miljöns risker och förutsättningar.

Våra automatiska släckanläggningar skyddar broms, generator och elektronikutrymmen. Systemet detekterar en tidig brand och släcker automatiskt och larm sänds till övervakningscentral.

Systemen kundanpassas och konstrueras för olika typer av applikationer. Leverans och installation sker hos tillverkare eller som eftermontage.

Som släckmedel används oftast någon av följande gaser eller vätskor:

  • Novec 1230
  • Inertgas/Inergen
  • Forrex

Detektering sker med hjälp av konventionella detektorer eller samplingsdetektering med Vesda.
Den samplande detektorn består av en laserdetektor med ett rörsystem som med hjälp av en fläkt kontinuerligt avprovar luften i utrymmet. Detektorn ger en analog avkänning av utrymmet och olika larmtyper kan erhållas vid olika förbestämda nivåer.

Brandskydd för vindkraftverk

En brand i nacellen i ett 150 meter högt vindkraftverk är svårsläckt. Nacellen är stor som en mindre lägenhet och fylld med el, elektronik och hydraulik. En brand får ett häftigt förlopp och kan sällan angripas och släckas från marken.

Förutom en totalskada på vindkraftverket och livsfara för personer som utför arbete i nacellen orsakar en brand stora risker för omgivningen, främst till följd av nedfallande delar. Efter en brand är stillestånds- och reparationstider mycket långa med stora kostnader som följd.

Brandskydd för hamnkranar

Såväl kranar för ilastning och urlastning av fartyg, STS- Shore to Sea samt kranar som arbetar med förflyttning av containrar i hamn, RTG är försedda med ställverk, elektronik, dieselgeneratorer och elmotorer.

All utrustning är placerad på hög höjd och i containrar vilket avsevärt försvårar brandbekämpning.

Ställverk och annan elektrisk utrustning förses med automatiskt gassläcksystem. Generatorer och motorer förses med automatiskt släcksystem med Forrex.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.