KONTAKTA OSS


Kundtjänst.jpg

Telefon säljavdelning:
+46 8 572 303 69
Mail säljavdelning:
entreprenad.salj@dafo.se

Telefon backoffice:
+46 8 572 303 60
Mail backoffice:
slacksystem.brandlarm@dafo.se

Inergen® - IG541

Inergen® (IG -541) är en blandning av tre i atmosfären naturligt förekommande gaser - kväve, argon och koldioxid. Inergen lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid användning sker ingen kondensering som kan orsaka skador på fuktkänslig utrustning. Vid brandsläckning med Inergen® bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Inergen® leder inte heller elektrisk ström. 

Inergen® används i slutna utrymmen och släcker genom att sänka utrymmets syrehalt till en nivå som är för låg för att underhålla förbränning. Syrehalten i luft är ca 21% och ett system med Inergen® är normalt dimensionerat för att sänka syrehalten ner till nivåer mellan 11-12% vilket effektivt släcker elden samtidigt som syrehalten fortfarande är tillräcklig för att möjliggöra för personal att vid behov kvarstanna i lokalerna utan hälsorisker. Inblandningen av koldioxid i gasen underlättar upptagning av syre.

Inergen® är verksamt mot ytligt liggande A-bränder, dvs brand i t ex trä, papper, plast och tyg. Förfinade testmetoder har även påvisat effektivitet mot bränder i kablage och olika plaster vilket gör Inergen® lämpligt i alla typer av data och elutrymmen. Inergen® är också lämpligt för bränder i vätskor och gaser, så kallade B-bränder.

Inergen® lagras i tryckbehållare under 200 eller 300 bars tryck. Storlekarna varierar från 2 till 80 liter vilket möjliggör anpassning till alla förekommande utrymmen.

Eftersom Inergen® består av i atmosfären naturligt förekommande gaser saknar släckgasen skadlig miljöpåverkan, både avseende ODP och GWP.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.