KONTAKTA OSS


Kundtjänst.jpg

Telefon säljavdelning:
+46 8 572 303 69
Mail säljavdelning:
entreprenad.salj@dafo.se

Telefon backoffice:
+46 8 572 303 60
Mail backoffice:
slacksystem.brandlarm@dafo.se

Gassläcksystem för rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor
som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem. Dafo erbjuder två olika system:

  • Novec 1230 FK 5-1-12 står för den absolut senaste utvecklingen bland släckgaser och ingriper kemiskt i brandförloppet.
    Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.
  • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.

Fördelen med Novecsystemet är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare än Novec och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Gaserna har i praktiken ingen växthuseffekt och till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

Läs mer om Novec och Inergen i produktbladen i högerkolumnen.

 

Dafo är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002:3 Klass A
och C.  Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande. Vi har också installerat anläggningar i ett flertal grannländer.

 

Filmen nedan visar ett släcksystem med Novecgas:

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.