Detergentskum

Detergentskum är syntetiska skumvätskor med en bred och generell användning. Vätskan används t ex

  • Som lättskum för skumfyllnad av källare, vindar och andra svårtillgängliga lokaler
  • Som mellanskum för att släckning av spillbränder
  • Som skumtäcke i förebyggande syfte t ex vid svetsarbete
  • Som tungskum för kraftiga bränder där längre kastlängder krävs

Ordinarie detergentvätskor är avsedda för brand i petroleumprodukter och kolväteföreningar. De är inte användbara mot alkoholer/polära vätskor eller t.ex bensin med hög inblandning av alkohol. Inblandningsförhållande är normalt 3%. De kan användas som tung-, mellan- eller lättskum.

Som standard har vi två detergentskumvätskor:

  • MP 5 - Ordinarie skumvätska. MP5 är provad och godkänd enligt EN 1568, den europeiska standarden för skumvätskor.
  • MP 15 - Snarlik ovanstående men MP 15 har en ökad glykoltillsats och har därmed en kristalliseringspunkt/ fryspunkt på -15 °C. I praktiken kan vätskan användas vid lägre temperaturer bara koncentratet inte är kallare än -15 °C.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.