Brandtätning

Brandtätning fungerar utan att personer finns på plats för att hantera släckutrustning och utan att larmet aktiveras eller att räddningstjänsten rycker ut. Att stänga inne branden är ett billigt och effektivt brandskydd som fungerar året runt.

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Brandtätning för att återtäta brandcellsgränser

En av de mest eftersatta brandskyddsåtgärderna är brandtätning för att återtäta brandcellsgränser när hantverkaren har varit på plats och dragit nya kablar, rör eller ventilationsstråk.

Brett sortiment av brandtätningsmaterial

Vi har ett brett sortiment brandtätningsmateriel för mjuktätning med stenullsskiva, gjutning, modultätning eller plaströrsklämmor. Vi har även brandtätningskuddar för provisoriska tätningar i byggprocessen.

Vi utför brandtätningsarbeten

Vi levererar inte bara materiel utan våra brandskyddstekniker utför brandtätningsarbete och vi håller även utbildningar i brandtätning.

 • Brandklassad akrylmassa & högtemperaturfiber

  Brandklassad akrylmassa & högtemperaturfiber

  Flexibel tätning för mindre genomföringar i väggar och golv med kablar, rör, el och ventilationskanaler.

 • Brandtätning av lättbetong

  Brandtätning av lättbetong

  Lämpar sig bäst att använda i massiva golvgenomföringar för kabel och rör.

 • Rörmanschett

  Rörmanschett

  Plaströrsförslutaren består av ett plåthölje samt ett grafitmaterial som sväller vid brand.

 • Kabelgenomföring

  Kabelgenomföring

  Cable transit består av en rund eller fyrkantig stålram som innehåller ett grafitbaserat svällande material som reagerar på värme och tätar hålrumm...

 • Rörstryparen

  Rörstryparen

  Rörstryparen används när brandskiljande väggar bryts med genomförande plaströr, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt samt stålrör med genomgåend...

 • Fogskum

  Fogskum

  Brandklassat tvåkomponentigt polyuretanskum som expanderar vid applicering.

 • Brandskyddskuddar

  Brandskyddskuddar

  Kuddarna består av ett skyddande glasfiber material samt stenull och svällande grafit. Vid brand sväller kuddarna och tätar därmed effektivt.