Val och placering av brandsläckare

Handbrandsläckare är ett skydd i brandens tidiga skede. Effektivitet och släckresultat är beroende av att insatsen påbörjas snabbt. Det är därför viktigt att släckare finns lätt tillgängligt, att användaren lätt och snabbt kan finna släckaren och att han har kännedom om hur den ska användas.

Råd för placering av brandsläckare i bostäder:

Välj i första hand en pulversläckare. Det är den bästa allroundsläckaren. Släckaren ska ha minst 6 kg innehåll, men det är bättre ju större den är. En 9 eller 12 kg släckare ger ett bättre skydd, under förutsättning att alla i familjen orkar bära den.

Om du väljer fler släckare kan det vara bra att kombinera och ha en skumsläckare och en pulversläckare.

Släckaren bör normalt placeras nära utgångsdörren så att alla vet var den finns. Vid flera plan och framför allt flera plan som personer sover på är det bra att ha en brandsläckare per plan. I separat garage och i anslutning till pannrum är det också lämpligt att ha en släckare.

Råd för placering av brandsläckare i arbetslokaler och offentliga lokaler:

  • Gångavstånd mellan brandsläckare ska inte överstiga
    25 meter.
  • Minst en släckare bör placeras på respektive våningsplan.
  • Normalt ska släckare placeras nära utgångsdörren.
  • Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken
  • I vissa sammanhang kan det vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor. Ett kortare avstånd till släckaren och en snabbare släckinsats är viktiga faktorer.
  • Släckaren ska placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med varselskylt.
  • Från varje plats i en lokal ska en brandsläckare eller en skylt för brandsläckare vara synlig.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har tillsammans med Stockholms Brandförsvar utarbetat rekommendationer för val och placering av brandsläckare.

Läs dem för att få mer detaljerade anvisningar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.