Brandklassning EN3

Klass A - Glödbränder

Bålet består av korslagda trästavar. Samtliga träbål har bredden 0,5 m och höjden 0,56 m. 8 storlekar på provbål förekommer - från nr 5 till 55. Numren anger träbålens längd i decimeter. Eftersom trästavarna ligger med 1 dm avstånd anger numren även antalet trästavar i provbålets tvärgående riktning.

Bålet tänds med ett antändningskärl med heptan. Förbrinntiden är
8 minuter. Under de 2 första minuterna är antändningskärlet placerat under träbålet. Därefter skjuts det bort och branden får fortgå i
6 minuter innan släckningen påbörjas.

Provbål mot A-brand

KlassAntal
trästavar
Bålets
längd
5 A 5 st 0,5 m
8 A 8 st 0,8 m
13 A 13 st 1,3 m
21 A 21 st 2,1 m
27 A 27 st 2,7 m
34 A
34 st
3,4 m
43 A 43 st 4,3 m
55 A 55 st 5,5 m
   

 

Klass B - Vätskebränder

Provbålen betecknas av ett nummer följt av bokstaven B.
Siffran anger mängden vätska i liter. 1/3 del av vätskemängden är vatten och 2/3 är heptan. De olika bålstorlekarna framgår av tabellen.

Bålen är runda och har en yta i dm2 som motsvarar provbålets
nummer x pi (3,14). Yta och vätskemängd är vald så att kärlen fylls med ca 10 mm vatten och 20 mm bränsle.

Till skillnad mot träbålen får provningar mot B-bål ske utomhus om vindhastigheten är tillräckligt låg. Förbrinntiden är 1 minut.

Provbål mot B-brand

KlassBränsle-
mängd
Bålets
yta
21 B 14 liter 0,66 m2
34 B 37 liter 1,07 m2
55 B 37 liter 1,73 m2
70 B 47 liter 2,20 m2
89 B 59 liter 2,80 m2
113 B 75 liter 3,55 m2
144 B 96 liter 4,52 m2
183 B 122 liter 5,75 m2
233 B 155 liter 7,32 m2
 

Klass C - Gasbränder

Bokstaven C anger att släckaren är lämplig att använda mot gasbränder. Inga släckprov behöver utföras utan det är upp till tillverkaren att märka släckaren med C och med symbolen för gasbrand om han bedömer att den är lämplig. Endast pulversläckare får klassas mot gasbränder.

Klass F - Fettbränder

Liksom för B-bålen anges effektklassen av ett nummer som anger mängden matfett i liter följt av bokstaven F. De olika bålstorlekarna framgår av tabellen. Fettet värms upp till självantändning. Branden ska sedan fortgå i 2 minuter före släckning.

Provbål mot F-brand

KlassMängd
fett
Storlek på provbål
5 F 5 liter ø 300 mm
25 F 25 liter 578 x 289 mm
40 F 40 liter 600 x 450 mm
75 F 75 liter 1000 x 500 mm

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.