Brandsläckarstandard EN3

1996 fick vi en gemensam europastandard för brandsläckarnas konstruktion och funktion. Standarden har beteckningen i SS-EN3.
I standarden anges detaljerade krav på konstruktionen t.ex. färgsättning, storlek, släckmedelsmängder, slanglängder m.m.

I standarden finns och provningsförutsättningar främst för att mäta släckeffekt, men även spruttid, läckage, utlösningskrafter m.m. Viktiga delar i standarden är:

Brandtyper

Olika ämnen brinner på olika sätt och man delar därför in
brand i olika typer:

Släckmedel och storlekar

Brandsläckare finns i olika storlekar och med olika släckmedel avsedda för skilda användningsområden. 
Tabellen anger de släckmedelsmängder i kilo eller liter som får förekomma enligt standarden, EN3.
 

SläckmedelBrandtyp123456912
Vatten A   X       X X  
Skum AB   X       X X  
Kolsyra B   X     X      
Pulver ABC X X   X   X X X
Släckvätska för fettbrand F   X X     X X  

Effektivitetsklassning

Brandsläckare provas mot standardiserade provbål. Provbålen finns med trä som bränsle för klassning mot A-brand samt med heptan för klassning mot B-brand.

En bokstavskod anger för vilka brandtyper släckaren har släckt provbålet. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass desto effektivare släckare. 
 
 

BrandtypEffektklas
min - max
Brännbart ämne
A 5-55 Fibrösa ämnen, glödbränder
t.ex. trä papper, tyg
B 21 - 233 Vätskebränder t ex bensin, olja, plaster, lack, syntetmaterial
C Effektklass saknas Gasbränder t.ex. gasol
F 5 - 75 Fettbränder

 
Exempel: En 12 kg pulversläckare med effektklass 55A 233B C klarar alla tre brandtyper utom fettbrand och släcker största provbålet i respektive effektklass.
En vattensläckare med effektklass 13A klarar endast brand i fibrösa ämnen (brandtyp A) och effektklassen är relativt låg.

Mer information

 • Brandklassning EN3

  Brandsläckare provas mot standardiserade provbål. Provbålen är utformade för att prova en brandsläckare för de olika brandtyperna som finns. En...

 • Brandklass A

  Brandklass A

  Glödbrand Brand som sker i fasta material i form av glöd t ex i trä, papper och tyg. En glödbrand skiljer sig från B-branden genom att brandhärden ...

 • Brandklass B

  Brandklass B

  Vätskebrand Brand i gaser som avges från en vätska. Det gäller i första hand brand i brännbara vätskor där branden i praktiken sker ovanför...

 • Brandklass C

  Brandklass C

  Gasbrand Brandtyp C är brand i gaser t ex gasol och acetylen.

 • Brandklass D

  Brandklass D

  Metallbrand Brand i metaller t ex magnesium, litium och aluminium. Dessa bränder sker vid mycket höga temperaturer och är svårsläckta. Denna brandt...

 • Brandklass F

  Brandklass F

  Fettbrand Brand i matolja och matfett är mycket svårsläckt eftersom branden sker vid temperaturer över självantändningstemperaturen för fett. I...

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.