Standarder, regler och råd om brandsläckare

 

Vilken brandsläckare ska man välja för ett effektivt brandskydd?

Brand kan uppstå var som helst och när som helst. Brandriskerna är många och skiftande beroende på miljö och utrustning. En brandsläckare är ett utmärkt skydd som kan rädda liv och stora värden om olyckan är framme.

Olika brandsläckare för olika miljöer och bränder

Eftersom riskerna är så olika finns en mängd olika brandsläckare för olika miljöer och bränder. De skiljer i storlek, släckmedel, tekniskt utförande m.m. Utbudet är stort och det kan vara svårt att välja rätt släckare.

Många myndigheter och organisationer har också synpunkter på brandskyddet och ställer krav på brandsläckarna och vilken brandsläckare som ska användas i olika fall.

För att underlätta för användare och kravställare finns därför en europastandard SS-EN3 för brandsläckare. Det ger brukare, tillverkare och kravställare en gemensam norm och en gemensam plattform för att bedöma och välja brandsläckare.

SVEBRA och Stockholms brandförsvars gemensamma rekommendationer för brandsläckare

Se också branschföreningen SVEBRA och Stockholms brandförsvars gemensamma rekommendationer för val och placering av släckare. I riktlinjerna finns en bra sammanställning av de olika lagar, försäkringskrav och andra rekommendationer som styr valet av brandsläckare.
 

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.