Användning och projektering

Brandposter förekommer vanligen i större butiker, på hotell, lager och kontor samt i sjukhus, skolor och andra offentliga lokaler. De används också i garage och industrier, ibland med tillsats av skum för att även klara B-brand.

I följande lokaler ställer ofta brandmyndigheten krav på brandposter:

  • Varuhus större än 600 m2.
  • Restauranglokaler större än 300 m2.
  • Större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering av brännbart material.
  • Samlingslokaler med scen för regelbundet bruk.

Beakta följande vid projektering och installation:

  • Minimum slangdimension skall vara 20 mm. Mindre dimensioner ger för lågt flöde.
  • Slanglängden bör normalt inte överstiga 25 meter. Det försvårar slangdragning och fördröjer insatstiden.
  • Placering av brandposter skall vara så att alla rum och delar av byggnaden kan nås med slangen. Avståndet mellan brandposterna skall vara så att slangarna överlappar varandra.
  • Brandposter bör ej placeras i trapphus. De skall inte heller placeras så att slang måste dras genom branddörrar.
  • Vattentillförsel skall ske med rör av minst samma dimension som brandposten. Det inkluderar även avstängningsventilen.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.