Med tanke på framtiden

Miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Våra produkter ska vara säkra både för människor och miljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna, både på företaget och externt.
Vi följer lagar och säkerhetsstandards noga och har ett välutvecklat miljöprogram med ständigt förbättrade och preciserade mål, i enlighet med vår miljöpolicy.

Vår miljöpolicy:

"Dafo Brand arbetar för att rädda liv och skydda egendom genom att förse våra kunder med rätt skydd mot brand. För oss är det viktigt att ta ansvar, - för våra produkter, medarbetare, kunder och för en hållbar omvärld. Vår verksamhet ska vara säker för både för människor och miljö.

Det innebär att vi ständigt utvecklar verksamheten för att minimera vår miljöpåverkan. Som ett minimikrav följer vi lagar, förordningar och andra krav men arbetar också för att erbjuda miljömässiga lösningar utöver det som förväntas.

Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och minska vår energiförbrukning, påverkan från släckmedel och andra kemikalier samt minska effekterna av vår utbytes- och avfallshantering.

Vi tar ansvar genom att ställa miljökrav på våra leverantörer och ska tillsammans med kunder och samarbetspartners verka för mer miljöriktiga produkter och arbetssätt.

Arbetet med att förebygga och minska vår miljöpåverkan sker genom kompetensutveckling, information samt genom mätbara miljömål."

Dafo Brand har ett stort engagemang i olika organisationer och kommittéer; Branschkansliet, Elkretsen, REPA-registret, Naturvårdsverket, Statens Strålskyddsinstitut m fl.

Som ansvariga för Branschorganisationens arbetsgrupp som behandlar miljöfrågor har vi utformat branschens gemensamma riktlinjer för farligt avfall och miljöriktig hantering av släckmedel.

Vi är anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister och betalar årligen en kemikalieavgift för det brandsläckningspulver och skum vi tillverkar eller importerar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.