Dafo Brand lanserar digitalt SBA-system

Det nya digitala ledningssystemet SBA Axess ger företag och fastighetsägare fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Arbetet innebär att planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet på ett organiserat sätt.

Dafo Brands nya, digitala ledningssystem SBA Axess gör det systematiska brandskyddsarbetet lättöverskådligt och tryggt. Användaren ges information om allt som händer i brandskyddsväg och blir påmind om vad som behöver göras.

Systemet hanterar bland annat dokumentation, brandskydds-kontroller, utbildning, riskhantering, avvikelser och åtgärder, statistik och rapporter, tillbud, kontroller och statistik.

Genom att logga in på en dator, mobil eller surfplatta kommer användaren snabbt åt all information om det egna brandskyddet. Det är enkelt att utföra kontroller, hantera dokumentation, få statistik och live-rapporter, riskinventera och planera gemensamma aktiviteter. 

– Det här är ett effektivt och lätthanterligt ledningssystem som säkerställer att brandskyddet på företag och i byggnader ständigt håller absolut högsta beredskap, säger Thomas Sparring på Dafo Brand AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Sparring, vd, Dafo Brand AB

Tel: 08-506 405 60, thomas.sparring@dafo.se

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.