Brandab Skydd & Säkerhet AB

Verkstadsgatan 12
352 46 Växjö

+46 470 106 54

Om företaget

Org.nr: 556145-8687
Antal anställda: 29
Omsättning 2014 (TKR): 32 611

Brandab Skydd & Säkerhet AB - Brandskydd i Växjö

BRANDAB grundades år 1967 och bedriver verksamhet i Blekinge län, Kalmar län (inklusive Öland), Kronobergs län samt Östergötlands län, med inriktning på skydd och säkerhet på land och till havs.
I dagsläget består våra personalresurser av 23 personer.

Certifieringar
Vår personal utbildas fortlöpande, vi är bl.a. certifierade av DNV (Det Norske Veritas) att utföra kontroll av sprinkleranläggningar, livflottar och handbrandsläckare, samt genomgått certifieringskurs enligt svenska försäkringsförbundets regler "RUS 127, Kap 6" (regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner).
Av SWEDAC är vi ackrediterade som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor.
Vi har ansvarsförsäkring som även innefattar produktansvar och gäller vid person- och sakskada upp till SEK 10 000 000:-.

Kvalitetssäkring
Vårt kvalitetssystem är uppbyggt i enlighet med ISO 9001 : 2000

Välutbildad servicepersonal med 23 fullutrustade servicefordon står till våra kunders förfogande i Blekinge län, Kalmar län (inklusive Öland), Kronobergs län samt Östergötlands län.

SÄKERHET TILL SJÖSS
Vår verksamhet i Karlskrona avser försäljning, rådgivning, service/underhåll av brandsäkerhetssystem, livräddningsflottar, -västar och gummibåtar. Vi har bl.a. auktorisation vad gäller såväl försäljning som service av VIKING Life-Saving Equipment i Danmark, Deutsche Schlauchbootfabrik GmbH i Tyskland samtRFD Ltd i Nordirland.

FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD/UTRYMNINGSPLANER
Vi har försäljning, rådgivning och service av varierande utrustning inom förebyggande brandskydd (inklusive skyltar, nödbelysningar, ögonduschar, rökluckor, brandtätningar m.m.). Vi utför byggnation och underhåller sprinklersystem samt utför projektering och framtagning av utrymningsplaner med korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser.
Vi erbjuder även hjälp med Systematiskt brandskyddsarbete SBA för att säkra dokumentation, rutiner samt kontroller .
Vi har även en omfattande kursverksamhet med ett stort utbud av utbildningar.
Ex. Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete SBA, grundläggande brandskyddsutbildning, HLR,
Första hjälpen, brandskyddssamordnare m.m.

Samtliga arbeten såsom omladdningar, återkommande kontroll (provtryckning) och reparationer utförs normalt i våra lokaler vid Skyttevägen i Karlskrona, Torsåsgatan i Kalmar, Verkstadsgatan i Växjö, Storgatan i Ryd samt Formaregatan i Oskarshamn. Dessutom har vi egna fyllningsstationer för olika släcksystem.

Vid tecknande av avtal om årlig service av er brandskyddsutrustning sker registrering kostnadsfritt i särskilt dataserviceprogram i syfte att underlätta kontroll och få en bättre överblick. Vi kan även vara behjälpliga med brand- & riskanalyser (inklusive komplett brandskyddsdokumentation).

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Utöver vår brandskyddsverksamhet ingår försäljning av personlig skyddsutrustning.

Vi ser fram emot att få förtroendet att tillgodose era behov av varor och tjänster inom brand, skydd, säkerhetsutrustning, brand- & riskanalyser, livräddningsflottar/-västar. Besök, ring eller skriv gärna till oss.

Framtidsplaner
Vår målsättning är att ständigt utvecklas för att leva upp till våra kunders behov och krav samt ligga steget före inom området förebyggande brandskydd. Vi arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av vår personal.

Med vänliga hälsningar
BRANDAB Skydd & Säkerhet AB

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.