Utrymningsledare
Har branden inte snabbt kunnat släckas har den som är utsedd att vara utrymningsledare ansvar för att utrymningen omedelbart påbörjas. Detta innebär att utrymningsledaren måste uppsöka arbetsplatserna och uppmana kollegor och övriga personer att genast gå till närmaste nödutgång och vidare ut till återsamlingsplatsen. Detta innebär också att toaletter, arkiv och andra dolda utrymmen måste kontrolleras. Utrymningsledaren övervakar att alla kommer ut. Utrymningsledaren avdelar någon att bevaka nödutgångar i markplanet så att inga obehöriga går in i riskområdet. På återsamlingsplatsen kontrolleras om någon saknas. Skulle så vara fallet rapporteras detta omgående till räddningsledaren eller annan representant från räddningstjänsten. Sök kontakt med företagsledningen för att inhämta information. Vad skall vi göra nu?

Personal
Inte sällan kan egen personal som är på plats göra värdefulla insatser genom att bl a lämna information om var värdekoncentrationer och känslig utrustning finns. Viss personal kanske också praktiskt kan hjälpa till på skadeplatsen. Inga förhastade beslut om hemsändning bör alltså tas av företagsledningen. Samråd med räddningsledaren. Se vidare under "Restvärdesräddning" på nästa sida "Åtgärder efter brand".

Massmedia
Hänvisa representanter för massmedia till polis eller räddningstjänst i första hand.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.