Några exempel på vad som kan/bör göras under, respektive efter, branden:

 • Flytta hotade varor, verktyg och maskiner.
 • Täck över känsliga maskiner och varor för att hindra vattenskada.
 • Kontrollera att överskottsvatten fritt rinner undan i brunnar o dyl.
 • Ventilera kvarstående rök och starta upptorkning.
 • Avgränsa och ställ efteråt brandplatsen under bevakning för att hindra olyckor och stölder.
 • Rapportera eventuella misstankar som kan tyda på anlagd brand till polisen.
 • Återställ skyddet; kontrollera larmanordningar, ersätt utlösta släckare, återställ utlöst sprinkler.
 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Kontakta och engagera saneringsföretag.
 • Informera företagsledning och säkerhetschef.
 • Informera personal om skadornas omfattning och planerade åtgärder.
 • Kontakta företagshälsovård (motsv) om krisbearbetning och formell debriefing krävs.
 • Informera kunder, entreprenörer, leverantörer och övriga intressenter.
 • Upprätta ett skadekonto.
 • Notera gärna viktiga beslut och åtgärder i tidsordning.
 • Påbörja planering för återuppbyggnad och produktionsstart.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.