Restvärdesräddning (RVR)

Många gånger kan betydande värden räddas om resurser sätts in omedelbart efter branden (restvärdesräddning). Vilka åtgärder som skall vidtas beror på skadans omfattning, miljön samt vilka maskiner, lager och inventarier som finns.

För att höja beredskapen för RVR kan följande göras:

  • Tag reda på och skapa kontakt med en av försäkringsbolaget rekommenderad saneringsfirma.
  • Förteckna några bra byggfirmor som kan bistå vid en skada.
  • Undersök alternativa lokaler för fortsatt verksamhet och för förvaring av maskiner och dylikt.
  • Förbered åtgärder för att märka ut maskiner eller utrustning som kan behöva flyttas.
  • Informera egen personal om risker för sekundärskador och deras förväntade insatser.
  • Kom ihåg att informera räddningstjänsten om vikten av snabb RVR-insats.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.