Utrymningsvägar som kräver belysning för att möjliggöra en säker utrymning, skall ha nödbelysning som även fungerar vid strömavbrott. Armaturerna skall sitta tillräckligt tätt och vara så beskaffade att de ger ett ljus på minst 1 lux vid golv.

Nödström erhålls normalt från ett batteri i armaturen eller från centralt placerat batteri eller reservkraftverk. Kapaciteten skall vara tillräcklig för 1 timmes drifttid.

Sedan 1999 finns en standard för nödbelysning, SS-EN 1838. Standarden innehåller mycket detaljerade regler som bland annat föreskriver nödbelysning på följande ställen:

  • I gångväg till utrymningsväg, min 1 lux vid golvnivå
  • Vid utrymningsväg och omedelbart utanför utrymningsväg
  • Vid släckredskap och första hjälpen utrustning
  • Vid riktningsförändring, hinder eller nivåskiftning i utrymningsväg

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.