Vid utrymning

Tänk på följande:

 • personer som inte förstår språket
 • handikappade personer
 • personer som kan uppehålla sig på toaletter
 • barn som blir rädda och gömmer sig i tron om att de befinner sig i säkerhet
 • uppträd lugnt för att undvika panik
 • förhindra att någon återvänder till riskområdet.
 • hänvisa till återsamlingsplats.
 • rapportera till räddningsledaren om någon saknas.

En brandskyddsorganisation bör upprättas på ett företag där man utser några brandskyddsansvariga / utrymningsledare på varje avdelning.

Vid en utrymning skall du:

 • Om möjligt förvissa dig om att räddningstjänst och polis är larmade, t ex genom att trycka på larmknapp eller ringa.
 • Underrätta och hjälpa dina medarbetare att skyndsamt utrymma lokalerna via lämpliga utrymningsvägar.
 • Rapportera till räddningstjänst/polis på plats om aktuellt läge inom ditt område, och om övriga observationer som kan vara betydelsefulla för räddningstjänsten.
 • Kontrollera med hjälp av aktuell personalförteckning och/eller uppgifter från medarbetare, att alla samlats på återsamlingsplatsen. Rapportera ev saknade till räddningsstyrkan.
 • Avdela medarbetare att på behörigt avstånd bevaka öppna ingångar i markplanet. Vid återrapport om att någon försöker ta sig in i lokalerna, meddela räddningsstyrkan.
 • Hålla dig underrättad om det aktuella läget, samråda med övriga utrymningsledare och informera medarbetarna på återsamlingsplatsen.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.