Det är viktigt att säkerhetsarbetet ingår som en integrerad del i den övriga verksamheten och att samordning i förekommande fall sker med miljöprogram och kvalitetssystem.

Finns idag inte någon brandskyddsorganisation kan man börja med att ta följande steg:

  • Inventera. Vad har vi för brandskydd? Brandlarm, släckare, utrymningsplaner, nödbelysning, larmtryckknappar, brandposter automatiska dörrstängare etc. Dokumentera.
  • Finns det redan idag någon eller några personer som kan något om brandskyddet t ex anläggningsskötare för brandlarmet eller föreståndare för brandfarlig vara.
  • Vilka personer har vi på olika avdelningar eller våningsplan som primärt kan ta på sig rollen att fungera som utrymningsledare vid ett brandtillbud?
  • Vem är lämplig att fungera som brandskyddsansvarig/brandskyddschef och ta ett övergripande ansvar för brandskyddsfrågorna?
  • Inventera behovet av utbildning och övning för brandskyddsansvarig, utrymningsledare och personal.
  • Upprätta checklistor, arbetsbeskrivningar och rutiner för rapportering och uppföljning.
  • Lägg in brandskydds- och säkerhetsfrågorna som en stående punkt vid ledningsgrupps- och/eller skyddskommittémöten.
  • Gå vidare med att upprätta och implementera metoden "Intern BrandskyddsKontroll" Metoden innebär att man styr upp och beskriver hela brandskyddsarbetet mot en fastställd brandskyddspolicy. Se vidare separat informationsblad och folder. Ytterligare information om IBK kan fås från Brandskyddsföreningen eller Dafo Brand AB.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.