AFS 2008:13

Föreskrifterna innehåller regler om hur varselmärkning skall utföras och hur varselsignalering skall ske. Utöver skyltning av brandredskap, utrymningsväg och övrig skyltning omfattar kungörelsen utmärkning av hinder, rör m.m. Några viktiga punkter är:

  • Varselskyltar skall underhållas, kontrolleras, repareras och rengöras. Vid behov skall utbyte ske för att bibehålla funktions- eller kvalitetsegenskaperna.
  • Skyltar skall vara utförda av slagtåligt material med god beständighet med hänsyn till omgivande miljö. Mot denna bakgrund bör skyltar som placeras utomhus eller på platser där det finns risk för sabotage vara utförda i plåt.
  • Skyltar skall ha den form och färg som anges i kungörelsen. Symbolerna får avvika något från de som finns angivna i kungörelsen.
  • Hinder skall märkas upp med snedstreckad gul/svart eller röd/vit markering.
  • Gång- och transportleder för fordon skall märkas ut med heldragna linjer så att de anger ett säkerhetsavstånd mellan fordon och hinder eller gående. Permanenta gångleder utomhus skall om det behövs även de markeras på samma sätt.
  • Efterlysande färg, reflekterande material eller artificiell belysning skall användas där dagsljusinsläppet otillräckligt.
  • Skyltar skall avlägsnas om det inte längre finns anledning att ha dem.
  • Arbetstagare skall ges fullständig och upprepad information och instruktion om varselsignalering. Kungörelsen motiverar alltså återkommande utbildning.

Färg och form anger funktionen

Färgkodning:
Rött anger brandförsvar, fara och förbud

Gult anger risk för personskada

Grönt anger skydd och trygghet

Blått anger påbud, krav på åtgärd

Format:
Förbud - röd cirkel på vit botten

Varning - svart triangel på gul botten

Påbud - blå cirkel på vit botten

Första hjälpen - grön fyrkant

Brandredskap - röd fyrkant

Utrymning - grön fyrkant

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.