Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

AFS 2008:3

Reglerna innehåller säkerhetskrav gällande maskiner. Regelverket överensstämmer med EUs maskindirektiv.
De regler som berör brandskydd är

1.5.6 Brand
Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade för att undvika risk för brand eller överhettning som orsakas av maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm, ånga eller andra ämnen som maskinen framställer eller använder.

3.5.2 Brand
Beroende på av tillverkaren förutsedda risker när maskinen är i drift skall maskinen, om dess storlek så medger

  • antingen medge montering av lättåtkomliga brandsläckare
  • eller utrustas med inbyggda brandsläckningssystem.

För maskiner som är avsedda för arbete under jord gäller dessutom:

5.5 Brand
Punkt 3.5.2 andra strecksatsen är obligatorisk vad avser maskiner med mycket brandfarliga delar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.