AFS 2011:19

Kungörelsen gäller arbetsplatser där man hanterar ämnen som är giftiga eller farliga på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper. Reglerna innehåller bland annat följande:

12 §
Skriftlig åtgärdsplan för utrymning skall finnas om kemiska ämnen ökar risken för ett snabbt brandförlopp.

18 §
Skyltar med varselmärkning skall finnas för att förebygga att kemiska ämnen orsakar ohälsa eller olycksfall.

34 §
Lämplig utrustning för brandsläckning och livräddning skall finnas.

 

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.