AFS 1988:4

Kungörelsen innehåller regler för laddning och underhåll av blybatterier för fordon och mobila maskiner. Bland annat föreskrivs följande:

5 §
Vid underhåll av batteri skall skyddsglasögon användas.

8 §
Laddningsplats anordnad i annan lokal skall avskiljas t.ex med gul/svart linje på golv.

10 §
Förbudsskylt mot öppen eld skall finnas.

11 §
På laddningsplats skall finnas utrustning för ögonspolning.

12 §
På laddningsplats skall brandsläckare finnas.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.