Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket har utgett ett flertal föreskrifter med regler som tolkar och tillämpar arbetsmiljölagen. Många av föreskrifterna är baserade på internationella bestämmelser och direktiv från EU.
De som är mest aktuella på brandskyddsområdet är:

 • Skyltar och signaler AFS 2008:13
 • Blybatterier AFS 1988:4
 • Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02
 • Första hjälpen och krisstöd AFS1999:7
 • Farliga ämnen AFS 1994:2
 • Maskiner och vissa andra tekniska anordningar AFS 1993:10
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbetsmiljölagen och kungörelserna gäller:

 • Företag med anställd personal
 • Familjejordbruk
 • Ensamföretagare
 • Elever
 • Värnpliktiga och totalförsvaret (fredstid)

Reglerna gäller ej för hemarbete och skeppstjänst, dvs fartyg i internationell trafik.

För mer information om de enskilda reglerna måste du ha behörighet och vara inloggad på vår sida.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.