Det är viktigt att:

  • Larmsignal kan uppfattas av alla som berörs av faran.
  • Automatiskt alarm även kan utlösas manuellt.
  • Larmsignalen inte kan förväxlas med andra typer av signaler (processignal, inbrottslarm mm).
  • Skriftliga åtgärdsinstruktioner finns lätt tillgängliga.
  • Verksamhetsansvarig ser till personal och ev elever har tillräckliga kunskaper om hur larm utlöses och vilka åtgärder som skall vidtagas vid larm.
  • Alltid ringa 112, även vid automatlarm.
  • Orienteringsritningar är aktuella och att de uppdateras vid ombyggnation eller ändringar i larminstallationen.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.