Plan- och bygglagen och -förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd baserade på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser.

Krav på byggnader finns bland annat på följande områden:

  • Brandtekniska krav på byggnader
  • Åtgärder vid utrymning vid brand
  • Byggnadskonstruktioner
  • Installationer
  • Anordning för brandsläckning

Reglerna beskrivs till vissa delar under respektive avsnitt i kursdokumentationen. I övrigt hänvisas till separat skrift med brandskyddsreglerna i BBR.

Reglerna är i första hand tillämpliga vid ny- och ombyggnation av en fastighet. Byggherren ska då visa att han uppfyller Boverkets krav. Ofta görs det genom en brandskyddsdokumentation.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.