Den tidigare Räddningstjänstlagen ersattes 1 januari 2004 av Lagen om skydd mot olyckor. Den nya lagen betonar mer den enskildes istället för samhällets ansvar. Lagen ökar också kraven på förebyggande arbete.

Viktiga förändringar i lagen är

  • Begreppet nyttjanderättshavare införs. Det blir tydligare att kraven inte bara omfattar fastighetsägare utan även hyresgäst eller annan som bedriver verksamhet i lokalerna.
  • Istället för brandsyn skall ägare av fastighet lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavare skall lämna uppgifter till fastighetsägaren som krävs för dennes rapportering.
  • Företag som bedriver farlig verksamhet t.ex kemisk industri och sjukhus skall utöver att hålla speciell utrustning och bemanning även genomföra en riskanalys.
  • Begreppet brandsyn försvinner. Kommuner skall istället utöva tillsyn. Den skriftliga dokumentationen och redogörelsen om brandskyddet som lämnas till kommunen skall fungera som underlag för tillsynen.
  • Kommuner skall upprätta ett handlingsprogram som omfattar både förebyggande åtgärder och räddningsinsatser. Programmet skall innehålla en riskanalys, verksamhetsmål och uppgifter om hur den förebyggande verksamheten är ordna och hur räddningsverksamheten bedrivs. Planen skall fastställas av kommunfullmäktige.
  • Kommuner skall se till att en olycka som föranlett en räddningsinsats blir undersökt. Då skall orsakerna till olyckan, olycksförloppet och räddningsinsatsen utredas.
  • Begreppet sotning ersätts av rengöring och brandskyddskontroll. En fastighetsägare kan själv få ansvara för rengöringen (sotningen) om kommunen bedömer att det kan ske på ett "ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt". Rengöring krävs lika tidigare av eldstäder i privatbostäder. Däremot har lagen inga krav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. Kommunerna beslutar om fristerna för (rengöring) sotning och MSB beslutar om fristerna för brandskyddskontroll.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.