MSB f.d. Statens Räddningsverk har i en separat föreskrift angivit vilka verksamheter som är skyldiga att lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Det gäller:

Vård och skola

 • Vårdinrättningar för fler än 3 personer som har behov av hjälp vid utrymning
 • Låsta institutioner och anstalter
 • Förskolor och skolor för fler än 15 barn eller ungdomar och som inte enbart är belägna i markplan
 • Förskolor och skolor för fler än 90 barn eller ungdomar
 • Förskolor och skolor med fler än 5 handikappade barn eller ungdomar som har behov av hjälp vid utrymning

Hotell, tillfälligt boende och samlingslokaler

 • Hotell, vandrarhem och liknande avsedda för minst 9 gäster eller med minst 5 gästrum
 • Elevhem eller förläggning för fler än 50 personer eller med fler än 25 rum
 • Samlingslokal avsedd för minst 150 personer
 • Restaurang som har rätt att servera alkohol och där det finns plats för 50 personer
 • Fritidsanläggning med plats för minst 1000 personer helt eller delvis under tak

Industrier

 • Industri där minst 20 personer är sysselsatta
 • Industri där byggnad eller anläggningen har en yta större än 2500 m2
 • Industri som förvarar större mängder brandfarliga och explosiva varor, dvs är tillståndspliktiga enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Industri som hanterar farliga kemikalier dvs omfattas av Lagen om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Andra byggnader

 • Kulturhistoriska byggnader dvs byggnader som är statliga byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och museer som uppbär statliga bidrag
 • Byggnader med mer än 16 våningar ovan mark
 • Garage med minst två plan under mark och en sammanhängande yta större än 2000 m2
 • Tunnlar längre än 500 meter avsedda som väg eller för allmänna kommunikationsmedel

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.