Råd och kommentarer från MSB, tidigare Räddningsverket

MSB ger ut allmänna råd och kommentarer till lagstiftningen. Ett råd fungerar som en rekommendation från MSB och visar en väg att uppfylla lagstiftningens krav.

Myndigheten har gett ut ett par råd som innehåller allmän information till företag och konsumenter

SRVFS 2004:2 – Brandvarnare i bostad.

MSB anser, mot bakgrund av bestämmelserna i lagen att det skäligt att det finns minst en fast installerad brandvarnare i alla byggnader som används som bostad.

SRVFS 2004:3 - Systematiskt Brandskyddsarbete.

MSBs meddelande om systematiskt brandskyddsarbete ger anvisningar för hur ägare eller nyttjanderättshavare kan driva brandskyddsarbete kontinuerligt och planerat. I normalfallet skall brandskyddsverksamheten dokumenteras skriftligt. Underlaget kan ligga som grund för den skriftliga redogörelsen till kommunen.

SRVFS 2004:4 – Skriftlig redogörelse.

MSBs meddelande om skriftlig redogörelse anger vilka fastigheter och verksamheter som skall lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet. Den anger också vad redogörelsen bör innehålla och i en bilaga finns en exempellista.

SRVFS 2004:12 – Brandskydd vid campinganläggningar.

I rådet anger MSB rekommendationer gällande avstånd mellan campingenheter, brandskyddsinformation till campinggäster, utbildning av personal och lämplig släckutrustning. Man föreslår bland att pulversläckare på min 6 kg med ett gångavstånd på max 50 meter.

SRVFS 2008:3 – Brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar.

MSB rekommenderar att hotell ska arbeta förebyggande med SBA och utbildning av personal. Rådet innehåller också rekommendationer gällande utrymningslarm, utrymningsplaner samt vägledande armaturer och skyltar. Speciell utrustning ska finnas för släckning av köksbränder på spisar stekbord och i frityrkokare.
Läs vidare i respektive meddelande som kan laddas ner här intill.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.