Företagets skyldigheter

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare organisera arbete, utforma arbetslokal, tillhandahålla skyddsutrustning m.m. så att personalen inte skadas. Lagen ålägger arbetsgivaren att systematiskt planera och leda arbetsskyddsarbetet. Det innebär normalt att det krävs en organisation med givna behörigheter och skyldigheter. I allmänhet skall också arbetsskyddsarbetet vara skriftligt dokumenterat. För att leva upp till dessa krav finns utarbetade rutiner för "internkontroll av arbetsmiljön". I brandskyddssammanhang är en likartad metod IBK, Intern Brandksydds-Kontroll. Det är ett koncept lanserat av SBF, Svenska Brandskyddsföreningen. Lagstiftningen betonar också vikten av information och utbildning.

Den anställdes skyldigheter

Av 3 kap 4 § framgår att var och en som blir uppmärksammad på en brand måste hjälpa till att rädda liv och bekämpa branden. Personalen måste känna till brandskyddsregler, utrymningsplaneringen samt vara informerad om de släckåtgärder som kan behöva vidtagas. Varje anställd skall medverka i det förebyggande brandförsvaret genom att vara medveten om de brandrisker som finns, vad som kan försvåra utrymning samt genom att själv ingripa om man upptäcker något som inte är bra.

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Lagtexterna är i allmänhet mycket allmänt formulerade. Detaljanvisningar finns istället i Arbetsmiljöverkets
(f.d. Arbetarskyddsstyrelsens) föreskrifter.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.