För att eliminera brandrisker och minska verkningarna vid brand vidtas i vissa fall lagstadgade åtgärder. Detta räcker dock inte utan det ligger ett stort ansvar på alla att medverka i arbetet mot brand. Detta slås fast i såväl Lagen om skydd mot olyckor som Arbetsmiljölagen.

De lagar som i första hand är aktuella är

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Arbetsmiljölagen AML
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Plan och bygglagen PBL

Men även andra lagar t.ex brottsbalken och ellagstiftningen kan vara aktuella i brandskydds­sammanhang.

Ofta utges tolkningar och tillämpnings­föreskrifter för de olika lagarna av respektive myndighet. MSBs, Boverkets och Arbetsmiljö­verkets föreskrifter är exempel på detta.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.