Uppföljning av externa samt interna åtgärder

Det kan vara fördelaktigt att göra en sammanställning över vad man själv åtagit sig att göra för åtgärder och kontroller avseende brandskyddet och vad externa aktörer skall utföra. Genom en sådan få man en bra överblick och kan se att allt blivit åtgärdat. Exempel på vad en sådan lista kan innehålla följer nedan.

Loggbok

När man fastställt vilka uppföljningar man skall göra kan man göra en innehållsförteckning utifrån dessa. Under respektive flik lägger man sedan in brandsyneprotokoll, rapporter över utförda besiktningar/kontrollronder, rapporter över utförda utbildningar, revisionsprotokoll etc. På detta sätt finns alla dokument avseende brandskyddet översiktligt samlade på ett och samma ställe och kan lätt visas upp för brandmyndigheter, försäkringsbolag eller andra intressenter.

En loggbok kan t.ex omfatta följande åtgärder och kontroller.

Åtgärd

Frekvens

Ansvarig

Utförare

1.    Räddningstjänstens brandsyn
2.    Rapport från kontrollronderna
3.    Sammanställning av tillbudsrapporter
4.    Sammanställning brandutbildning/personal
5.    Sammanställning brandutbildning/BK
1 g/år
1 g/mån
2 ggr/år
1 g/år
1 g/år
BL
BL
BL
BL
BL
Räddningstjänsten
BA
BL
BL
BL
6.    Sammanställning utbildning/nyanställda
7.    Revisionsbesiktning brandlarm
8.    Funktionskontroll brandlarm
9.    Revisionsbesiktning vattensprinkler
10.  Funktionskontroll vattensprinker
1 g/år
1 g/år
1 g/mån
1 g/år
1 g/mån
BL
BL
BL
BL
BL
BL
Beh. besiktningsman
Anläggningsskötare
Beh. besiktningsman
Anläggningsskötare
11.  Revisionsbesiktning inertgasanläggning
12.  Funktionskontroll inertgasanläggning eller
       andra släcksystem
13.  Uppföljning översyn av brandredskap
14.  Elbesiktning
15.  Elrevision
1 g/år
1 g/mån

1 g/år
1 g/år
vart 3:e år
BL
BL

BL
BL
BL
Beh. besiktningsman
Anläggningsskötare /
Servicetekniker
Servicetekniker
Beh. besiktningsman
Beh. besiktningsma
16.  Funktionskontroll utrymningslarm
17.  Funktionskontroll nödbelysning
 
18.  Funktionskontroll nödkraft, telefon
19.  Funktionskontroll nödkraft, brandlarm
20.  Funktionskontroll rökgasventilation
4 ggr/år
2 ggr/år
 
1 g/år
1 g/år
1 g/år
BL
BL
 
BL
BL
BL
BL
Anläggningsskötare /
Servicetekniker
Anläggningsskötare
Anläggningsskötare
Anläggningsskötare
21.  Funktionskontroll rökdetektorstyrda
       brandgasspjäll/ventilation
22.  Funktionskontroll rökgasventilation tak
23.  Kontroll b-ventilationsanläggninga
4 ggr/år
 
1 g/mån
2 ggr/år
BL
 
BL
BL
Besiktningsman
 
Anläggningsskötare
Besiktningsman

BA = Brandskyddsansvarig, huvudansvarig för brandskyddet på anläggningen
BL = Brandskyddsledare, ansvarig för brandskyddet inom en avdelning
BK = Brandskyddskontrollant, utför kontrollronder inom ett område

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.