Ansvar och uppgifter

Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren eller innehavaren av en anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på ”dennes eget initiativ”. Emellertid har ägaren eller innehavaren ofta inte själv möjlighet att kontinuerligt övervaka det totala brandskyddet. Uppgifter delegeras till en eller flera brandskyddsansvariga eller motsvarande. Delegeringen skall vara dokumenterad.
 
Uppgiftsbeskrivning innehållande funktion, ansvarsområde, utbildningskrav, rapporteringsvägar och samverkansfunktioner
bör tas fram.
 
Tillämpas intern brandskyddskontroll skall varje brandskyddskontrollant ha instruktion för kontrollrondering och tillsyner samt checklistor som beskriver vad som skall tillses.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.