Hiss får inte användas vid brandtillbud. Varselskylt bör placeras vid hiss som anger att den inte får användas vid brand. Det bör också finnas blockeringsanordning som gör att hissen kan stängas av vid brand.

Hisschakt kan fungera som skorsten och risk finns att rök och brand sprids via schaktet. Det är därför krav på rökgasventilation i hisschakt.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.