Elektrisk utrustning och elektriska installationer är en av de främsta brandstiftarna. Elsäkerhetsverket har utfärdat föreskrifter för elinstallationer.

För de flesta företag finns försäkringskrav som föreskriver att behörig besiktningsman regelbundet skall besiktiga installationerna.

Brandrisker förknippade med el är bland annat:

  • Glappkontakt i gamla strömbrytare och kontakter
  • Överhettning på grund av överbelastning eller då smuts samlas på kabelstegar
  • Kortslutning och ljusbåge på grund av gamla eller felaktiga isolationsmaterial
  • Blinkande lysrör

Ändringar, kompletteringar och provisoriska installationer kan innebära risker. Efter nyinstallation skall också brutna brandcellsgränser återtätas.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.