Försäkringsbolagen anger krav för dessa maskiner

Minimikrav enligt försäkringsvillkoren är en 4 kg pulversläckare i klass 27A 183B. Normalt används dock liksom på andra fordon en 6 kg pulversläckare.

Torvmaskiner, kompaktorer och andra maskiner som används i brandfarlig miljö skall normalt ha ett utökat brandskydd med 2 st 6 kg handbrandsläckare och en fasta monterad släckanläggning.

För flismaskiner är kravet min 24 kg släckmedel, t.ex 2 st 12 kg släckare eller 4 st 6 kg släckare.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.