Rökluckor

För att begränsa brandspridning och framför allt för att begränsa brandskadan och kostnaden är det viktigt att röken evakueras. Trapphus, lager, samlingslokaler och andra större utrymmen där röken samlas vid en brand är därför ofta försedda med rökluckor.

Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand.

Viktigt är att löpande kontrollera och underhålla luckorna så att de lätt öppnas om en brand inträffar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.